ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008

Post Date: 06/07/2016

6 Ιουλίου 2016

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με μεγάλη ικανοποίηση επιθυμεί να ενημερώσει τους Δημότες της Λαυρεωτικής για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008, για το Σχεδιασμό, τη Διοίκηση, τη Διαχείριση και την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Η απόκτηση του πιστοποιητικού για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 από την Exova BM Trada, επιβεβαιώνει με τον πιο έγκυρο τρόπο τη διαχειριστική επάρκεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., η οποία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος φορέας του Δημοσίου έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έχοντας τη Διοικητική, την Επιχειρησιακή και τη Χρηματοοικονομική Επάρκεια είναι έτοιμη το προσεχές διάστημα να υποβάλει προτάσεις και να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση:

 • Έργων Ενίσχυσης και Αντικατάστασης Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και του Οικισμού Ποσειδωνίας της Δ.Ε. Λαυρίου,
 • Έργων Εκσυγχρονισμού του Δικτύου Ύδρευσης με Εγκατάσταση των Συστημάτων Ελέγχου Πίεσης για Μείωση των Διαρροών και Εγκατάσταση Τηλεμετρίας στους Σταθμούς του Συστήματος,
 • Έργων Βελτιστοποίησης του Συστήματος Καταμέτρησης,
 • Έργων Αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής,
 • Έργων Διαχείρισης Επεξεργασμένης Ιλύος.

Με στόχο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών της Λαυρεωτικής,
Με όραμά της να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην Αττική όσον αφορά τη διαχειριστική ικανότητά της και την εκτέλεση των Έργων, η Διοίκηση και το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ στους παρακάτω στόχους:

 • Υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα σύμφωνα με τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου αλλά και με την πλήρη εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που είναι υποχρεωτικές για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων μέσω της αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας υλοποίησής τους.
 • Αυστηρή τήρηση των αρχών των προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας που εφαρμόζει.
 • Διαρκής βελτίωση της ανταπόκρισης και ικανοποίησης των Δημοτών.
 • Διαρκής επιμόρφωση των εργαζομένων με σκοπό την αύξηση των δεξιοτήτων τους.
 • Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων έργων και υποχρεώσεων.
 • Υψηλή απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 • Διατήρηση υγιούς οικονομικής βάσης.