ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Υλοποίηση δεσμεύσεων – Τιμολογιακή πολιτική 2016

Post Date: 25/01/2016

25 Ιανουαρίου 2016

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., έχοντας απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας την οποία βιώνουν όλοι οι πολίτες και επιθυμώντας να εξαντλήσει τις δυνατότητες για την ελάφρυνσή τους, συνεδρίασε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, με την παρουσία του Δημάρχου Λαυρεωτικής κ. Λουκά Δημητρίου, προκειμένου να αποφασίσει την Τιμολογιακή της Πολιτική για το 2016.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έχει τη νομική, αλλά κυρίως την ηθική υποχρέωση να εξισώσει τα τιμολόγια για όλους τους δημότες της Λαυρεωτικής. Και αυτό η παρούσα διοίκηση αποφάσισε να το κάνει όχι με αύξηση στις υπηρεσίες της μίας περιοχής, ώστε να φτάσουν στη τιμή της άλλης, ούτε καν με εύρεση του μέσου όρου των τιμών. Αποφάσισε να το κάνει με μείωση, ώστε όλοι να χρεώνονται με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Για το 2016 αποφάσισε τις εξής μειώσεις:
1. Η σύνδεση όλων των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης ήρθε στην τιμή που κοστολογείται στο Λαύριο, φέρνοντας μεγάλη μείωση στη Δ.Ε. Κερατέας.

Η τιμή για το Τέλος Σύνδεσης Ύδρευσης ΟΛΩΝ των Ακινήτων ΟΛΩΝ των Δημοτικών Ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής ορίστηκε στα 495 € πλέον Φ.Π.Α. (από 609 € που ισχύει για εντός σχεδίου και 1.000 € συν το κόστος των υλικών που ισχύει για εκτός σχεδίου στην Δ.Ε. Κερατέας).

2. Η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο της αποχέτευσης αποφασίστηκε να γίνει με σταθερή χαμηλή τιμή ανά τετραγωνικό οικίας. Όχι με τα 5,5 € πλέον ΦΠΑ ανά τετραγωνικό που ισχύει στο Λαύριο μέχρι σήμερα. Όχι με τα 102,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ και τα υλικά και έξοδα σύνδεσης στους δημότες και η τοποθέτηση των φρεατίων σε κοινόχρηστους χώρους από ιδιώτες. Η τιμή για το Τέλος Σύνδεσης Αποχέτευσης των Ακινήτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής ορίστηκε στα 3€/m2 πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Έτσι μειώνεται το Τέλος Σύνδεσης με την αποχέτευσης στο Λαύριο και ακολουθείται ενιαία τιμολογιακή πολιτική.

3. Oι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. μπορούν πλέον να διακανονίζονται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Με ελάχιστο ποσό 40 € και έως 40 δόσεις. Με την δυνατότητα όμως να εξετάζονται με γνώμονα κοινωνικά κριτήρια, την εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης. Σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ανέργους κλπ. οι οποίοι θα υπάρχει η δυνατότητα να ορίζεται μικρότερο ποσό από τα 40 €.

4. Στους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς επίσης θα επιβάλλεται Τόκος Υπερημερίας 4% ετήσιο, στο οποίο θα επιβάλλεται χαρτόσημο 3,6%, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 3) του Κ.Τ.Χαρτοσήμου (Πολ. 1099/2004). Αυτό είναι μια επιπλέον οικονομική ελάφρυνση στου δημότες, μιας και ο Δήμος χρεώνει πολύ υψηλότερες προσαυξήσεις και επιβάλλει και πρόστιμο.

5. Να μη χρεώνεται κόστος επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης ακινήτου σε όλη τη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

  • Για το 2016 αποφάσισε προσωρινά να ισχύσουν για τα τέλη χρήσης ύδρευσης και αποχέτευσης τα τιμολόγια που ισχύουν έως και σήμερα στις Δημοτικές Ενότητες.

Η πιο πάνω απόφαση έχει προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει και την ευθύνη της έγκρισης της Τιμολογιακής Πολιτικής και θα συζητηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου.
Εκτιμούμε ότι θα αγκαλιαστεί απ’ όλους η προσπάθειά μας για δίκαιη και κοινωνική τιμολόγηση των υπηρεσιών μας.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. πιστεύει ότι η ανάπτυξη στην περιοχή μας πρέπει να έρθει από την κατάρτιση μελετών και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και όχι με δυσβάσταχτα τέλη προς τους δημότες της Λαυρεωτικής. Με αυτόν τον τρόπο θα καταρτίσει το συντομότερο δυνατό και τα ενιαία τιμολόγια για τα τέλη χρήσης και αποχέτευσης.