Βιολογικός καθαρισμός

Η Ε.Ε.Λ. Λαυρεωτικής ανήκει στην δικαιοδοσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ η οποία είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της και την συντήρησή της. Με την ολοκλήρωση του έργου της αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού, η ήδη αρίστη όσον αφορά την λειτουργία της ΕΕΛ, τοποθετείται στις λίγες, πολύ καλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ανά την χώρα. Με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, η ποιότητα εκροής της είναι εντός ακόμη και των κατώτερων θεσπισμένων ορίων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Στα πλαίσια της λειτουργίας του τηρείται αρχείο με τις ημερήσιες αναλύσεις και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλονται με αλληλογραφία στο Υ.ΠΕ.Κ.Α, στην Δ/νση Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.