Δίκτυο αποχέτευσης

Δίκτυα αποχέτευσης

Στην ΔΕ Κερατέας υπάρχουν ολοκληρωμένα αποχετευτικά δίκτυα από το 1995. Σήμερα εξυπηρετείται το 100 % της πόλης της Κερατέας.

Στη ΔΕ Λαυρίου υπάρχουν επίσης ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης από το 2006. Σήμερα εξυπηρετούνται:

  • το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης του Λαυρίου
  • ο οικισμός Θορικού

Το αποχετευτικό δίκτυο στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου είναι πλήρως ολοκληρωμένο.

Βιολογικός καθαρισμός

Η ΔΕΥΑΤΗΛ σήμερα, διαχειρίζεται και λειτουργεί δύο (2) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Η πρώτη βρίσκεται στη θέση Βίγκλιζα Κερατέας (εντός ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας) και η δεύτερη στη θέση Βελατούρι Δήμου Λαυρεωτικής. Περισσότερες πληροφορίες για το βιολογικό καθαρισμό δίνονται εδώ.