Δίκτυο ύδρευσης

Η υδροδότηση καλύπτει συνολική έκταση 176,87 km2 (το σύνολο του Δήμου). Ο βασικός – μοναδικός προμηθευτής νερού είναι η ΕΥΔΑΠ. Ο αριθμός των υδρομέτρων ξεπερνά τις 25.000 και το σύνολο του δικτύου τα 190 χιλιόμετρα.

Η διανομή του νερού γίνεται από δεξαμενές ύδρευσης, τοπικά αντλιοστάσια και τοπικά δίκτυα ύδρευσης και στις τρεις (3) δημοτικές ενότητες (Λαύριο – Κερατέα – Άγιος Κωνσταντίνος).