Κοινωνικό Τιμολόγιο

To υφιστάμενο «Κοινωνικό Τιμολόγιο» για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνες, τρίτεκνες, μογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)) είναι:

α. Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (€/κ.μ.)
Κατανάλωση από 0-2 κ.μ. (ελάχιστο όριο
μηνιαίας κατανάλωσης)
1,23
Κατανάλωση από 3-20 κ.μ.
0,29
Κατανάλωση από 21-30 κ.μ.
0,54
Κατανάλωση από 31-80 κ.μ.
1,27
Κατανάλωση από 81 κ.μ. και άνω
2,55

β. Κοινωνικό Τιμολόγιο Αποχέτευσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (€/κ.μ.)
Για κατανάλωση από 0-20 κ.μ./μήνα
0,18
Για κατανάλωση από 21 κ.μ./μήνα και πάνω
0,00

  • Στις παραπάνω τιμές των τελών ύδρευσης επιβάλλεται Φ.Π.Α 13%.
  • Στις παραπάνω τιμές των τελών αποχέτευσης επιβάλλεται Φ.Π.Α 24%.
  • Για τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά ένταξης στο “Κοινωνικό Τιμολόγιο” διαβάστε εδώ.