Έντυπο λογαριασμού

Ακολουθεί το έντυπο (ειδοποιητήριο) λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης της εταιρείας μας.