Συχνές ερωτήσεις

Το Τέλος Αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 75% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος και αφορά καταναλωτές, των οποίων τα ακίνητα είναι συνδεδεμένα και κάνουν χρήση του κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου.
Το ειδικό τέλος 80% υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος, σύμφωνα με το Νόμο 1069/80, και επιβάλλεται με σκοπό τη μελέτη, κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το Τέλος Συντήρησης – Αντικατάστασης υδρομέτρου χρεώνεται στο λογαριασμό των καταναλωτών, με σκοπό τον έλεγχο και την αντικατάσταση του υδρομέτρου σε περίπτωση βλάβης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλους τους δυνατούς τρόπους πληρωμής εδώ.

Αν έχει λήξει ο λογαριασμός σας μπορείτε και πάλι να τον εξοφλήσετε είτε στην επιχείρηση, στις συνεργαζόμενες τράπεζες και στα καταστήματα των ΕΛΤΑ, είτε μέσω e-banking.

Κάθε καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί την οφειλή του μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο λογαριασμό.

Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού η οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 4% σε ετήσια βάση.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.

Αν δεν έχετε λάβει το λογαριασμό, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε ή να επισκεφτείτε τα γραφεία της ΔΕΥΑΤΗΛ προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά.

Μπορείτε να μάθετε για τις οφειλές σας τηλεφωνώντας ή επισκεπτόμενοι τα γραφεία της ΔΕΥΑΤΗΛ.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο λογαριασμός έχει εξοφληθεί ληξιπρόθεσμα. Στην περίπτωση αυτή ο νέος λογαριασμός έχει ήδη εκδοθεί, και δεν έχει συμπεριληφθεί η εξόφληση της προηγούμενης οφειλής.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών ή να επισκεφτείτε τα γραφεία της ΔΕΥΑΤΗΛ για να ενημερωθείτε για την τρέχουσα οφειλή σας.

Συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων να φροντίζουν ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο, τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού. Διαφορετικά, βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης, καθώς ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής ενός ακινήτου είναι συνυπόχρεοι απέναντι στην Υπηρεσία, τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι εν τέλει ο ιδιοκτήτης.

Θα πρέπει άμεσα να γίνει αίτηση αλλαγής ονόματος ιδιοκτήτη στο γραφείο εξυπηρέτησης κοινού της Υπηρεσίας, με την προσκόμιση αντιγράφου του τίτλου μεταβολής της κυριότητας (π.χ. γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, συμβόλαιο αγοράς).

Αν στο λογαριασμό σας η κατανάλωση νερού είναι, κατά τη γνώμη σας, υπερβολική, αρχικά θα πρέπει να ελέγξετε ότι δεν έχετε κάποια διαρροή. Αν διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει διαρροή, μπορείτε να ζητήσετε να γίνει έλεγχος του υδρομέτρου σας, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.