Τιμολογιακή πολιτική

Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική (αρ. πρωτ. 17399/13-11-2018, ΑΔΑ: 7ΤΥΙΩΛ1-ΚΕΦ) για τις ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ είναι:

α. Τιμολογιακή Πολιτική Ύδρευσης

α1. Για ΣΠΙΤΙΑ:

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (€/κ.μ.)
Κατανάλωση από 0-2 κ.μ. (ελάχιστο όριο
μηνιαίας κατανάλωσης)
1,23
Κατανάλωση από 3-20 κ.μ.
0,59
Κατανάλωση από 21-30 κ.μ.
1,09
Κατανάλωση από 31-80 κ.μ.
1,8
Κατανάλωση από 81 κ.μ. και άνω
2,55

α3. Για ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:

 • 2,00 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α4. Για ΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΓΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ – ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

 • για μηνιαία κατανάλωση από 0-2 κ.μ.: 1,50€/ανά κυβικό
 • για μηνιαία κατανάλωση από 3 κ.μ. και άνω: 1,00€/ανά κυβικό

α5. Για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΚΑΜΠΙΝΓΚ – ΚΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ:

 • 2,54 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α6. Για ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΣΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ:

 • 2,61 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α7. Για ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ:

 • 0,69 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α8. Για ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ &  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΦΥΤΩΡΙΑ:

 • 0,98 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α9. Για ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ:

 • 1,31 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α10. Για  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ:

 • 2,54 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α11. Για  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ στον αλιευτικό τομέα:

 • για μηνιαία κατανάλωση από 0-375 κ.μ.: 0,70€/ανά κυβικό
 • για μηνιαία κατανάλωση από 376 κ.μ. και άνω: 2,54€/ανά κυβικό

α12. Για ΜΑΝΤΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:

 • 1,00 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α13. Για  ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) που αφορούν ΠΑΡΚΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ, ΓΗΠΕΔΑ κ.λ.π.:

 • 0,68 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

α14. Για  ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:

 • 0,69 €/κμ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

 • Τέλος Σύνδεσης Ύδρευσης όλων των Δ.Ε. Κερατέας, Λαυρεωτικής και Τ.Κ. Αγ. Κων/νου

Η τιμή για το Τέλος Σύνδεσης Ύδρευσης των Ακινήτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και Λαυρεωτικής και Τοπικής Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου , του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής ανέρχεται στα 400 € πλέον Φ.Π.Α.. Ο καταναλωτής μπορεί να καταβάλει όλο το ποσό εφάπαξ ή 80 € πλέον Φ.Π.Α. προκαταβολή και 4 μηνιαίες δόσεις.
Η σύνδεση του ακινήτου πραγματοποιείται με την εξόφληση του τέλους σύνδεσης ύδρευσης.
Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση άνω των 5 μέτρων από τον διερχόμενο αγωγό θα πραγματοποιείται αυτοψία και μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και το κόστος που έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό της μελέτης θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα το καταβάλει μαζί με το τέλος ύδρευσης ή με την προκαταβολή. (Σημείωση: Η καταβολή του ποσού για την επέκταση που θα έχει προκύψει από μελέτη της Τ.Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., μπορεί να εξοφλείται εφάπαξ ή σε δόσεις κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)

 • Μεταφορά υδρομέτρου:

Η καταβολή του ποσού για την μεταφορά που θα έχει προκύψει από μελέτη της Τ.Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., μπορεί να εξοφλείται εφάπαξ ή σε δόσεις κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ..

 • Έλεγχος υδρομέτρου:

Η χρέωση ελέγχου υδρομέτρου είναι 20 € πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό θα καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί βλάβη και θα χρεώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

 • Αλλαγή υδρομέτρου λόγω βλάβης ή παλαιότητας:

Ο καταναλωτής δεν χρεώνεται το κόστος αλλαγής υδρομέτρου λόγω βλάβης ή παλαιότητας.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την αλλαγή υδρομέτρου και η βλάβη του υδρομέτρου δεν θα επιβεβαιωθεί κατά τον τεχνικό έλεγχο, τότε η χρέωση είναι 40 € πλέον Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αιτηθεί διακοπή υδροδότησης και εντός ενός (1) έτους ζητήσει επανασύνδεση, τότε το κόστος επανασύνδεσης θα είναι 40 € πλέον Φ.Π.Α.. Μετά το 1ο έτος χρέωση θα είναι αναλογική, ήτοι 4,00/ ανά μήνα.

 • Για τις επανασυνδέσεις των διακοπών υδροδότησης που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την παρούσα απόφαση να ισχύει η καταβολή τέλους επανασύνδεσης 40,00€ πλέον Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας διακοπής, όπως γνώριζαν οι πολίτες όταν υπέβαλλαν την αίτηση για διακοπή.
 • Στις παραπάνω τιμές των τελών ύδρευσης επιβάλλεται Φ.Π.Α 13%. Σε περίπτωση μεταβολής του Φ.Π.Α., θα ενσωματωθεί αυτόματα στην τιμολογιακή πολιτική.

β. Τιμολογιακή Πολιτική Αποχέτευσης

β1. Για ΣΠΙΤΙΑ:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (€/κ.μ.)
Για κατανάλωση από 0-25 κ.μ./μήνα
0,35
Για κατανάλωση από 26 κ.μ./μήνα και πάνω
0,00

β2. Για ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (€/κ.μ.)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
0,66
ΤΑΒΕΡΝΕΣ - ΓΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ - ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΦΥΤΩΡΙΑ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΑΝΤΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
0,71
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΙΝΓΚ - ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ
0,81
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΣΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
0,70
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
0,40

β3. Για ΕΕΛ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:

για ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΣΕ m3
ΤΙΜΗ €/ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
25
27,02
20
24,19
15
18,55
10
13,71

για ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΣΕ m3
ΤΙΜΗ €/ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
25
22,00
15
15,00

 • Το Τέλος Σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες ανέρχεται σε 3 €/κ.μ. πλέον Φ.Π.Α.. Η καταβολή του Τέλους Σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης γίνεται είτε εφάπαξ, είτε 25% προκαταβολικά και το υπόλοιπο 75% σε 3 τετραμηνιαίες δόσεις.
 • Στις παραπάνω τιμές των τελών αποχέτευσης επιβάλλεται Φ.Π.Α 24%. Σε περίπτωση μεταβολής του Φ.Π.Α., θα ενσωματωθεί αυτόματα στην τιμολογιακή πολιτική.