Ποιότητα νερού

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αναρτώνται στη σχετική ιστοσελίδα της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) http://ydor.edeya.gr

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τα αποτελέσματα μεταβαίνοντας στην σελίδα αυτή και επιλέγοντας διαδοχικά: “Ποιότητα Νερού”> “Δήμος” (Λαυρεωτικής) > “Ζώνη Παροχής Νερού”

Ακολουθεί ενδεικτική οθόνη παρουσίασης των αποτελεσμάτων για την Πόλη του Λαυρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού και τους διενεργούμενους ελέγχους, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία μας.