Ταυτότητα

Εργαζόμαστε με σχέδιοσυνέπειααξιοπιστία

Ποιοί Είμαστε

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) ειναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που σκοπό έχει: «τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όλης της περιοχής του Δήμου Λαυρεωτικής».

Η Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ. συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2003 σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80, με τις υπ. αριθμ. 252 και 254/2003 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και την υπ. αριθμ. 08/ΔΤΑ/21393 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 1570 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 24ης Οκτωβρίου 2003.


Η Ιστορία μας

DEYATHl_logo6
Biologikos_Lavrio_06
DEYATHL_Keratea