Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής

Post Date: 15/04/2018

Κατάσταση:  Ενταγμένο
Προϋπολογισμός: ….. € (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:  ΕΣΠΑ 2014 -2020

Το παρόν έργο περιλαμβάνει ……….