Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Αγ. Γεωργίου και Αρί Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής

Post Date: 15/04/2018

Κατάσταση:  Ενταγμένο
Προϋπολογισμός:  3.240.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:  ΕΣΠΑ 2014 -2020

Το παρόν έργο περιλαμβάνει ……….