Ενίσχυση και αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην Ποσειδωνία και στην περιοχή Άνω Όρια

Post Date: 15/04/2018

Κατάσταση:  Υπό υλοποίηση
Χρονοδιάγραμμα:  20/2/2018 – 20/12/2018
Προϋπολογισμός:  399.154, 41€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:  ΕΣΠΑ 2014 -2020

Ο Δήμος Λαυρεωτικής υδροδοτείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέσω του κεντρικού αγωγού της ΝΑ Αττικής που μεταφέρει το νερό στην κεντρική δεξαμενή της πόλης. Ο κεντρικός αγωγός συνεχίζει νότια του Λαυρίου προς Πάνορμο, Κάτω Ποσειδωνία, Σούνιο, Λεγραινά όπου σε ορισμένες θέσεις υπάρχουν υδροληψίες που υδροδοτούν τις περιοχές Κάτω Ποσειδωνία και Κάτω Σούνιο με απ΄ ευθείας υδροληψία και τέλος τον οικισμό Λεγραινά μέσω δεξαμενής χωρητικότητας 400μ3. Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Λαυρίου και η διανομή του νερού είναι αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΤΗΛ.

Το υλοποιούμενο έργο αφορά στην ενίσχυση και στην αντικατάσταση τμημάτων του υφιστάμενου υδραγωγείου με σκοπό την αύξηση της υδραυλικής επάρκειας του υδραγωγείου ώστε να μπορεί να καλύπτει τα υψηλά σημεία του δικτύου που σήμερα δεν μπορούν να υδροδοτηθούν κατά την θερινή αιχμή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υδροδότησης στην περιοχή Κάτω Ποσειδωνίας, η οποία εξυπηρετείται από την υδροληψία του Αγ. Γερασίμου.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να υλοποιηθεί μια σειρά παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
– Επανασχεδιασμός και ενίσχυση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού από την υδροληψία «Αγ. Γεράσιμος» της ΕΥΔΑΠ
– Αντικατάσταση και ενίσχυση των αγωγών διανομής (εσωτερικού δικτύου) στην περιοχή Πασσά Λιμάνι
– Τοπική ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου με αντικατάσταση αγωγών στην περιοχή Άνω Όρια Λαυρίου

Το νέο δίκτυο θα εξασφαλίζει επαρκή παροχή για την λειτουργία των πυροσβεστικών κρουνών και θα είναι εφοδιασμένο με επαρκή υδραυλικά εξαρτήματα για την ευκολότερη λειτουργία και συντήρησή του. Υπάρχοντες τοπικοί αγωγοί που έχουν κριθεί επαρκείς θα ενσωματωθούν στο νέο υδραγωγείο.

Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου ανέρχεται σε 11.571μ εκ των οποίων 5.247μ διατομής Φ110 και άνω, μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρωτεύοντες αγωγοί που τροφοδοτούν το δίκτυο από την υδροληψία της ΕΥΔΑΠ και τα υπόλοιπα 6.324μ διατομής Φ63-90 μπορούν να χαρακτηριστούν ως δευτερεύοντες και τοπικοί αγωγοί.

Ο γενικός σχεδιασμός των προτεινομένων εργασιών έχει γίνει με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών υδροδότησης των ανωτέρω περιοχών για την προσεχή 40-ετία. Όσον αφορά στην τροφοδοσία νερού από την ΕΥΔΑΠ αυτή θεωρείται ότι θα είναι επαρκής για να καλύπτει την εκάστοτε κατανάλωση νερού, η οποία τα πρώτα χρόνια θα είναι μειωμένη λόγω της ελαχιστοποίησης των απωλειών νερού του νέου δικτύου.