Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Παραρτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας

Post Date: 24/02/2016

24/2/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία τη Δευτέρα 21/3/2016 για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του Παραρτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας.

Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση 170-200 τ.μ., να είναι σε άριστη κατάσταση και να βρίσκεται στην Άνω Πλατεία της πόλης της Κερατέας. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (νόμιμη οικοδομική άδεια, υδραυλική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποχέτευση, θέρμανση, πυρασφάλεια κ.λπ.).

Ο χώρος του ακινήτου να βρίσκεται σε ισόγειο για να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τρίτης ηλικίας. Είναι επίσης επιθυμητό να έχει πάνω από 2 εισόδους για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επίσης, η οικοδομική του άδεια να επιτρέπει την προαναφερόμενη χρήση, έστω και με κατάλληλη αλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: