ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Post Date: 02/08/2021

Παρακαλούνται οι δημότες, ενόψει καύσωνα και γενικότερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, να συμβάλλουν ενεργά στην ορθολογική χρήση του πόσιμου ύδατος και να μην το χρησιμοποιούν για μη ενδεδειγμένες χρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αποφεύγουμε την άσκοπη κατανάλωση πόσιμου νερού για πλύσιμο οχημάτων ή καθαρισμό μεγάλων επιφανειών ή δροσισμό αυλών
  • Δεν επιλέγουμε τις ώρες αιχμής για πότισμα κήπων, λουλουδιών ή καλλιεργειών. Η εν λόγω κατανάλωση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για εξυπηρέτηση των απολύτως βασικών αναγκών και όχι για αρδευτικούς σκοπούς

Υπενθυμίζεται ότι η συνετή κατανάλωση νερού αποδεικνύει εμπράκτως την ευαισθησία απέναντι στο ζήτημα της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που αποτελεί υποχρέωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων αλλά και κάθε πολίτη.

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της ΔΕΥΑΤΗΛ