ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛYΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Post Date: 30/03/2016

28/3/2018

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».

Προϋπολογισμός: 40.200,00 €
ΦΠΑ 23 %:                9.246,00 €
Σύνολο:                    49.446,00 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 11-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: