Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου έτους 2016

Post Date: 19/01/2016

19/1/2016

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου της μελέτης, για την “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου έτους 2016”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23 %.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, που βρίσκονται στην οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, με ώρα έναρξης στις 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 10:00.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: