ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Post Date: 31/03/2016

31/3/2016

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016¨.
Προϋπολογισμός :  49.970,89€
ΦΠΑ 23 %:                  11.493,31€
Σύνολο:                       61.464,20€
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής).

Αναλυτικότερες πληροφορίες: