ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Post Date: 14/04/2016

14/4/2016

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός :  50.000,00€
ΦΠΑ 23 %:                  11.500,00€
Σύνολο:                        61.500,00€
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 26/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: