ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Post Date: 19/01/2016

19/1/2016

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός : 25.000,00€
ΦΠΑ 23 %:                   5.750,00€
Σύνολο:                       30.750,00€
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 05/02/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: