ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Post Date: 19/01/2016

19/1/2016

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός : 59.900,00€
ΦΠΑ 23 %:                13.777,00 €
Σύνολο:                      73.677,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 04/02/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: