Πληρωμή λογαριασμών με πάγια εντολή ή επίσκεψη σε Τράπεζες

Κατάλογος συνεργαζόμενων οργανισμών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωμή σε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
X
X
ALPHA BANK
X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
X
X
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
X
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
X
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
X
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
X
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
X