Υπηρεσίες ταχυδρομείων για το έτος 2016

Post Date: 15/02/2016

15/2/2016

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός : 57.000,00 €
ΦΠΑ 23 %:                13.110,00 €
Σύνολο:                      70.110,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 29 – 02 – 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: