ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ

Post Date: 19/01/2016

19/1/2016

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ».
Προϋπολογισμός : 60.000,00 €
ΦΠΑ 23 %:                13.800,00 €
Σύνολο:                      73.800,00 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 08/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: