Αποχέτευση παραλιακής Λαυρίου

Κατάσταση:  Υπό υλοποίηση
Χρονοδιάγραμμα:  22/3/2018 – 21/8/2018
Προϋπολογισμός:  257.151,05€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:  ΕΣΠΑ 2014 -2020
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τα έργα αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης του Λαυρίου, που αποτελεί το μόνο τμήμα της πόλης που δεν αποχετεύεται σήμερα μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων φάσεων κατασκευής του έργου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τα έργα αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης από την περιοχή του Δημαρχείου προς την Πλατεία και προς τα Ανάτνη μέχρι την είσοδο του λιμένα, ενώ ακόμα δίνει τη […]

περισσότερα...

Ενίσχυση και αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην Ποσειδωνία και στην περιοχή Άνω Όρια

Κατάσταση:  Υπό υλοποίηση
Χρονοδιάγραμμα:  20/2/2018 – 20/12/2018
Προϋπολογισμός:  399.154, 41€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:  ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ο Δήμος Λαυρεωτικής υδροδοτείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέσω του κεντρικού αγωγού της ΝΑ Αττικής που μεταφέρει το νερό στην κεντρική δεξαμενή της πόλης. Ο κεντρικός αγωγός συνεχίζει νότια του Λαυρίου προς Πάνορμο, Κάτω Ποσειδωνία, Σούνιο, Λεγραινά όπου σε ορισμένες θέσεις υπάρχουν υδροληψίες που υδροδοτούν τις περιοχές Κάτω Ποσειδωνία και Κάτω Σούνιο με απ΄ ευθείας υδροληψία και τέλος τον οικισμό Λεγραινά […]

περισσότερα...

Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ

Κατάσταση:  Ενταγμένο
Προϋπολογισμός:  1.499.405,45€
Χρηματοδότηση:  ΕΣΠΑ 2014 -2020
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, με το οποίο θα δημιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ. Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού στοχεύει στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και στον βέλτιστο σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων.
Το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την λειτουργική κατάσταση του δικτύου  με […]

περισσότερα...